728 x 90

۶۰عملیات تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت - در آستانه کهکشان مقاومت در پاریس

۶۰عملیات تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت - در آستانه کهکشان مقاومت در پاریس
۶۰عملیات تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت - در آستانه کهکشان مقاومت در پاریس

در آستانه کهکشان مقاومت در پاریس

۶۰ عملیات تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت

برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران

توسط کانون‌های شورشی در سراسر کشور

۹تیر ۱۴۰۲

همزمان با بیانیه جهانی حمایت از قیام مردم ایران

برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت

نه شاه نه شیخ - برنامه ۱۰ماده‌یی مریم رجوی

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f7c86c58-846c-453c-92fe-b7b2d09991e4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات