728 x 90

یک نکته از عباس داوری درباره مقاله مصطفی مدنی

عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران
عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران

مصطفی مدنی در نقد برحق خود از فرخ نگهدار درباره حماسه سیاهکل به استناد نادرستی از مجاهد خلق مسعود رجوی در رابطه با فدایی شهید بیژن جزنی در سال ۱۳۵۱ در مورد المپیک مونیخ توسل جسته است.

مدنی نوشته است که در ۱۵شهریور ۱۳۵۱ در زندان شماره ۳ قصر، فداییها و مجاهدین در کمون بزرگ جشنی برگزار کردند که جزنی با آن مخالف بوده و «فردای آن روز رجوی، طبق معمول نظر بیژن را به ”محافظه‌کاری همیشگی“ او تعبیر کرد. بیژن اما نوشتن جزوه‌ای را آغاز کرد که مضمون آن بر روانشناسی کار چریک اشاره داشت».

صرفنظر از قیاسهای مع‌الفارق بین مجاهدین و چریک‌های فدایی در سال ۱۳۵۱ با شرایط و وضعیت کنونی ایران و منطقه و جهان که بحث جداگانه‌ای است و صرفنظر از هر گونه اختلاف ایدئولوژیکی و سیاسی و خط مشی بین مجاهدین و چریک‌های فدایی در آن زمان، لازم دیدم نکته‌یی را متذکر شوم تا اگر آقای مدنی مطلع نیست یا از یاد برده است، تصحیح شود.

اولاً-بیژن در نیمه شهریور ۱۳۵۱ در شماره ۳ قصر نبوده و چند ماه بعد به زندان قصر آمده است. بنابراین آنچه مصطفی مدنی از بیژن و مسعود در آن زمان و آن موضوع مشخص نقل می‌کند از اساس نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد زیرا بیژن حضور نداشته که جایی برای این حرفها و بحثها با او باشد.

ثانیاً - من شخصاً تا روز ۲۷ مهر ۱۳۵۱ که همراه با تعدادی از مجاهدین و چریک‌های فدایی به تبعید در زندان عادل‌آباد شیراز فرستاده شدیم، در شماره ۳ قصر بودم. مصطفی مدنی را هم به‌خاطر دارم اما بیژن در قصر نبود که چنین حرفهایی رد و بدل شده باشد.

ثالثاً - من با بسیاری از برادران مجاهدم که در ۱۵ شهریور ۱۳۵۱ در شماره ۳ قصر بودیم جشنی را که مصطفی مدنی می‌گوید مجاهدین و فداییها برگزار کردند، به‌خاطر نداریم. به‌خصوص که ۱۵شهریور سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین است و مجاهدین مقدمتاً این سالگرد را جشن می‌گیرند. با این حال اگر همه مجاهدین جشنی را که مصطفی می‌گوید فراموش کرده‌ایم و او به‌خاطر دارد، حق با اوست.

رابعاً - مجاهد صدیق حمید اسدیان در کتاب خاطرات خود از زندان (چهره‌ها و حرفه‌ها-یادمانده‌های سالهای بند) وقایع زندان قصر را هم نوشته است که بسیاری از مجاهدین خوانده‌اند و امیدوارم روزی شرایط انتشار بیرونی آن فراهم شود. عباس داوری- اشرف۳

مراجعه شود به پست عباس داوری در شبکه ایکس

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c5f43292-ad25-4682-aa15-4208dbd689f3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات