728 x 90

گوشمالی مأمور شهرداری رژیم در تبریز توسط مردم

گوشمالی مأمور شهرداری رژیم در تبریز!
گوشمالی مأمور شهرداری رژیم در تبریز!

 بدنبال ضرب و شتم دستفروش معلول و فقیر توسط مأمور شهرداری رژیم-تبریز، روز گذشته یکشنبه ۱۷بهمن  جوانان غیور تبریز  مأمور شهرداری رژیم را دستگیر کرده و ضمن گوشمالی، او را وادار کردند که به‌خاطر توهین به دستفروش محروم، غلط‌کردم بگوید.

روز ۱۶بهمن، در ادامهٔ مزاحمت و ضرب و شتم دستفروشان محروم، یک مأمور شهرداری رژیم در تبریز اندک وسایل یک دستفروش معلول و فقیر را گرفت و ضمن ضرب‌وشتم، به‌وی توهین کرد. این اقدام توسط یکی از شهروندان تصویربرداری و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که موجی از نفرت را در پی داشت.

 

گوشمالی مزدور شهرداری رژیم در تبریز!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/61c4caf3-e8a2-4bbf-b4ea-3cd404d3d6f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات