728 x 90

گزارش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس از گردهمایی جهانی ایران آزاد در اشرف۳

خانم مریم رجوی
خانم مریم رجوی

گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ در مامیناس، آلبانی

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس :مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران به هزاران تن از اعضای جبنش اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق در گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ در اشرف۳ می‌پیوندد.

آلترناتیو دمکراتیک پیش به سوی پیروزی

۱۰۲۹ تن از قانونگذاران، از جمله ۳۱تن از سناتورهای و اعضای کنگره و مقامات فعلی و مقامات ارشد سابق آمریکا و ایرانیان از ۵۰هزار نقطه در ۱۰۵کشور خواستار یک ایران آزاد هستند.-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 1

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 2

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 3

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 4

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 5

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 6

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 7

-گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۱ - 8

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات