728 x 90

فقر و بيكارى,

زنان سرپرست خانوار بدون کار، درآمد و بیمهٴ تأمین اجتماعی

-

زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار
پنجشنبه28خرداد 94 یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع به‌نام عباس صلاحی خبر داد که به‌دلیل کمبود منابع و اعتبارات، طرح بیمۀ تأمین اجتماعی ۲۰۰ هزار تن از زنان سرپرست خانوار تحقق نیافت. این عضو مجلس ارتجاع بی‌آنکه به‌شمار زنان سرپرست خانوار اشاره کند، افزود افزایش شمار آنان را معضلی مهم و نگران‌کننده دانست و گفت: حتی کمیته امداد خمینی نمی‌تواند حمایت از زنان سرپرست خانوار در ایران را برعهده بگیرد. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی به‌نقل از یکی از مشاوران آخوند حسن روحانی، به اسم اطهره نژادی شمار زنان سرپرست خانوار را 2میلیون و 500هزار تن ذکر کرده‌اند. روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز 28خرداد نوشت: معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: هم اینک دو میلیون و 500هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که هر روز بر تعداد آنان افزود می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/384098b3-a196-4763-b502-776ef9bac836"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات