728 x 90

گزارشی از زندان قصر ـ ۳۰دی ۱۳۹۷

این‌جا زندان قصر است. جایی که ۴۰سال قبل در آخرین روز دیماه، شاهد تاریخی‌ترین روز خود بود.

روزی که مسعود رجوی و موسی خیابانی به همراه آخرین دسته از زندانیان سیاسی از همین در بیرون آمدند.

آن روز با آزادی زندانیان، در این محل، مردمی که درگیر انقلاب ضدسلطنتی بودند شور و نشاط خاصی داشتند.

بدون شک مردم ما هم شاهد چنین روزی خواهند بود. روزی که در مقابل زندانهای رژیم آخوندی جمع شویم و زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کنیم و از تمامی ظلم و فقر و فساد و ستم آخوندی آزاد شویم.

سالروز آزادی برادرمان مسعود رجوی و آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان شاه را گرامی می‌داریم.

تهران ـ زندان قصر ـ ۳۰دی ۱۳۹۷

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a57feb65-e429-42d9-821a-d89642f6f0d1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات