728 x 90

گزارشی از زندان قصر ـ ۳۰دی ۱۳۹۷

این‌جا زندان قصر است. جایی که ۴۰سال قبل در آخرین روز دیماه، شاهد تاریخی‌ترین روز خود بود.

روزی که مسعود رجوی و موسی خیابانی به همراه آخرین دسته از زندانیان سیاسی از همین در بیرون آمدند.

آن روز با آزادی زندانیان، در این محل، مردمی که درگیر انقلاب ضدسلطنتی بودند شور و نشاط خاصی داشتند.

بدون شک مردم ما هم شاهد چنین روزی خواهند بود. روزی که در مقابل زندانهای رژیم آخوندی جمع شویم و زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کنیم و از تمامی ظلم و فقر و فساد و ستم آخوندی آزاد شویم.

سالروز آزادی برادرمان مسعود رجوی و آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان شاه را گرامی می‌داریم.

تهران ـ زندان قصر ـ ۳۰دی ۱۳۹۷