728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

جلوگیری از آزادی یک زندانی سیاسی

-

زندان و زندانی
زندان و زندانی
دستگاه قضایی رژیم آخوندی از آزادی عباس بیگدلی زندانی سیاسی با وجودی که محکومیت خود را پشت سر گذاشته جلوگیری کرده است.
این زندانی سیاسی هنگام شرکت در تظاهرات اعتراضی سال 88توسط مأموران رژیم آخوندی بازداشت شد و مدت 5ماه را در زندان گذراند. وی هفته گذشته بار دیگر دستگیر شد. بنا‌ به گزارشها ی دریافتی با وجود این‌که حکم آزادی او صادر شده دژخیمان از این کار ممانعت می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1ae3ccbe-e204-4e7e-aad4-406f33d09a60"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات