728 x 90

گرامی داشت یاد شهیدان قیام آبان ۹۸ در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی

فعالیت کانون های شورشی در شهرها
فعالیت کانون های شورشی در شهرها

تهران

مسعود رجوی: به راستی از خون جوانان وطن لاله دمیده

مریم رجوی: شهیدان این قیام زنده‌ترین زندگانند

اهواز

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

اردبیل

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید /مسعود رجوی: پاسخ فرزندان ایران به مزدوران رژیم تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است مسلح شوید /مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون بکشید /مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

کرج

به یاد شهیدان قیام قیام تا سرنگونی درود بر رجوی - برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

محمد حسین داستان خواه جانباخته راه آزادی قیام آبان۹۸

تهران

بازمی آییم آبان ادامه دارد

کرمانشاه

مریم رجوی: در آستانه سالروز شهیدان آبان یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می داریم سازمان مجاهدین خلق ایران - کانون شورشی۹۳۹

مشهد

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید - مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپاخیزید

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

مشهد

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد - مریم رجوی: این قیام و خیزشی است تا پیروزی و آزادی

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید - مریم رجوی: آخوندا بترسید شورش و قیام نزدیک است

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

تبریز

‌مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

مسعود رجوی: انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است