728 x 90

گرامیداشت روز جهانی زن با شعار مرگ بر خامنه‌ای در شیراز + فیلم

شعار مرگ بر خامنه‌ای یکان شورشی 444 در شیراز
شعار مرگ بر خامنه‌ای یکان شورشی 444 در شیراز

با گرامیداشت روز جهانی زن، و درود به تمام زنانی که با قیام شجاعانه خودشان و تحمل سختیهای بسیار به چنین روزی معنی دادند، به‌خصوص شیرزنان پهنه ایران‌زمین که در این چهار دهه حکومت زن‌ستیز و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، با الگو قرار دادن زنان مجاهد، در زیر پرچم می‌توان و باید رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، مریم رجوی، همواره در صف اول قیام حضور پیدا کرده‌اند و حاضر حاضر گفتند، و نقش بی‌بدیل خودشان را در هدایت قیام های برپا شده، از جمله قیام 96 به اثبات رساندند.
مرگ بر خامنه‌ای
درود بر رجوی
زنده باد ارتش آزادی
تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش
شیراز 17اسفند 96 یگان شورشی اشرف 444