728 x 90

کشف بقایای رودخانه ۷۰۰کیلومتری در سطح مریخ

کشف بقایای رودخانه ۷۰۰کیلومتری در سطح مریخ
کشف بقایای رودخانه ۷۰۰کیلومتری در سطح مریخ

آژانس فضایی اروپا مطابق تصاویری که از سطح مریخ منتشر کرده، رد یک رودخانه ۷۰۰کیلومتری را، شناسایی کرده است.

این رودها نشان می‌دهد سالهاست خشک شده است. این رودخانه که به‌نظر می‌رسد سه و نیم تا ۴میلیارد سال پیش جریان داشته، چنان پر آب و خروشان بوده که شبکه وسیعی از آب راه‌ها تغذیه می‌کرده و درهای بزرگی را نیز در مسیر پرفراز و نشیب خود ایجاد و پر آب کرده بوده است.

بررسی ابعاد و حجم آب عبوری از این رودخانه ثبات کرده که دمای هوای مریخ بسیار شبیه کره زمین بوده است.