728 x 90

چهارمین حملهٔ دیوانه‌وار سایبری رژیم به سایت سازمان مجاهدین خلق ایران - سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین - ۲۰مرداد۹۹
سخنگوی مجاهدین - ۲۰مرداد۹۹
  • چهارمین حملهٔ دیوانه‌وار سایبری رژیم با تاکتیک دی.داس به سایت سازمان مجاهدین خلق ایران از حوالی ساعت ۲۳ یکشنبه شب به وقت اروپا آغاز شده و با شدت ادامه دارد.
  • حمله سایبری سپاه و اطلاعات آخوندها به سایت مجاهدین تا این ساعت دفع و درهم شکسته شده است.
  • حمله سایبری با استفاده از صدها آی.پی و مشارکت صدها سرور با مراجعات انبوه و ترافیک مصنوعی صورت می‌گیرد. دیواره‌های دفاعی سایت مجاهدین تا ساعت ۲۰ دوشنبه شب به وقت تهران سایبری سپاه را پس زده و نگذاشتند کاربران در دسترسی به سایت با مشکلی مواجه شوند.

سخنگوی مجاهدین: رژیم فرتوت ولایت در چه وضعیتی است که به‌رغم دعاوی غلیظ آخوندی درباره بسته بودن مجاهدین و این‌که پایگاه اجتماعی ندارند، از سایت مجاهدین یا پخش ساعتی از گردهمایی در فلان تلویزیون، با تمام ارکان و سپاه و اطلاعات و پاسداران درون مرزی و برون‌مرزی به لرزه در می‌آید؟ این وحشت و جنون و پارس کردن بی‌وقفه نشانه چیست؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی . آخوندها، پاسداران، مزدوران، بترسید بترسید. به‌خصوص که کمرتان دارد در عراق و لبنان می‌شکند.