728 x 90

پرشدن سالنهای غسالخانه بهشت زهرا از فوت‌شدگان کرونا

غسالخانه بهشت‌ زهرا - عکس از آرشیو
غسالخانه بهشت‌ زهرا - عکس از آرشیو

سایت حکومتی اصفهان در شماره امروز خود به تاریخ ۱۰آبان۹۹ از پرشدن غسالخانه بهشت زهرا در تهران خبر داد و نوشت: «افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران باعث شده که سالنهای تطهیر دیگر پاسخگوی این حجم مراجعه نباشند. از یک هفته قبل تعداد جنازه‌های ورودی به بهشت زهرا بیش از ظرفیت سالنهای تطهیر و پرسنل شاغل در آن است و مسئولان مجبورند تعدادی از جنازه‌ها را در سوله‌های مدیریت بحران نگهداری کنند تا پس از شست‌وشو در ساعات عصر و شب، برای دفن در روز بعد آماده شوند».