728 x 90

اعزام نیروهای سرکوبگر رژیم به ورزنه برای ممانعت از اعتراض کشاورزان

اعزام نیروهای سرکوبگر  رژیم  به ورزنه برای ممانعت از اعتراض کشاورزان 
اعزام نیروهای سرکوبگر  رژیم  به ورزنه برای ممانعت از اعتراض کشاورزان 

روز سه‌شنبه 4اردیبهشت 97 رژیم آخوندی گله‌هایی از نیروهای سرکوبگر خود  را با 3اتوبوس و 50دستگاه خودرو که اطراف آنها را توری کشیده‌اند، وارد ورزنه کرد.

لازم به توضیح است   مردم و کشاورزان از چند روز پیش فراخوان به تجمع اعتراضی جهت احقاق حق‌آبه خود  داده بودند.

این اقدام رژیم در وحشت از تجمع کشاورزان و گسترش آن صورت گرفته است.