728 x 90

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع شد

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع
پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع از میان ۳نفر، پاسدار قالیباف از مهره‌های اصلی سرکوب و جنگ‌افروزی و از سردمداران دزدی و چپاول را با۲۳۰ رأی به‌عنوان رئیس معرفی کرد.

فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی رژیم با ۱۸ رأی و میرسلیم وزیر کشور پیشین آخوندها با ۱۲ رأی رقیب او در این رأی‌گیری بودند. پاسدار قالیباف از مهره‌های اصلی سرکوب و جنگ‌افروزی و از سردمداران دزدی و چپاول و قاتل مجاهدین و همزاد رئیسی سرجلاد قضاییه در قوه مقننه آخوندهاست.