728 x 90

پاسخ زندانی سیاسی سهیل عربی به بازپرسی: ننگ ابدی بر خمینی و جلادانش

زندانی سیاسی سهیل عربی
زندانی سیاسی سهیل عربی

اعتصاب غذای زندانی سیاسی سهیل عربی در زندان تهران بزرگ  در اعتراض به تبعید آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی هم‌چنان  ادامه می‌دهد. وی که از روز چهارشنبه ۴بهمن ماه اعتصاب‌غذای خود را شروع کرده است. این زندانی سیاسی پس از انتقال همراه با ضرب ‌و شتم به زندان تهران بزرگ از تماس تلفنی و ملاقات محروم است.  مأموران زندان وی را روز ۱۷بهمن جهت بازپرسی به شعبه۳ بازپرسی اعزام  کردند. این جلسه بازپرسی؛ به‌دلیل اتهام توهین به خامنه‌ای مصداق گزارش نویسی یکی از عوامل زندانی اطلاعات در اوین برگزار شد.

بازپرس حسینی در جلسه بازپرسی به سهیل عربی گفت: شما باید به‌دلیل فعالیتهایتان علیه نظام شرم کنید. زندانی سیاسی سهیل عربی به بازجو  گفت: «عوامل شما ما را شکنجه می‌کنند. الآن من در زندان تهران بزرگ محبوس هستم و از بدیهی‌ترین حقوق خود مانند تخت و استفاده از تلفن و ملاقات محرومم. ننگ ابدی بر خمینی و جلادانش».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات