728 x 90

ودانت پاتل: بدرفتاریهای رژیم ایران نسبت به حقوق‌بشر نباید بدون عواقب بماند

ودانت پاتل
ودانت پاتل

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره سرکوب معترضان در ایران توسط رژیم گفت: جهان، ناظر است و بدرفتاریهای رژیم ایران نسبت به حقوق‌بشر نباید بدون عواقب بماند.

سایت وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۷آبان نوشت:
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در پرسش و پاسخ درباره ایران گفت: ایرانیها به اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران که با زنان و دختران و دانشجویان ایرانی رهبری می‌شود ادامه می‌دهند. لحظاتی را توقف می‌زنیم تا اعتراضاتی را که ۳سال قبل در نوامبر۲۰۱۹ در ایران برگزار شد را به یاد آوریم.
مانند حالا، در آن سال نیروهای امنیتی از نیروی قهر علیه اعتراض کنندگان استفاده کردند و صدها نفر را کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند و همه اینها در شرایطی بود که اینترنت را قطع کرده بودند.
حتی امروز اعضای خانواده معترضان نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر می‌شوند بازداشت می‌شوند و مورد بازجویی قرار می‌گیرند به‌خاطر این‌که به‌طور علنی برای خویشاوندان کشته شده‌شان دادخواهی و عدالتخواهی کرده‌اند.
آمریکا نوامبر خونین۲۰۱۹ را به یاد می‌آورد و در فقدان اعتراض کنندگان مسالمت‌آمیز ایران ابراز همدردی می‌کند.
ایران به بی‌اعتنایی به حقوق‌بشر مردمش ادامه می‌دهد و به باز کردن آتش به اعتراض کنندگان صلح‌آمیز ادامه داده است که شامل بسیاری از مردان و زنان و کودکان است.
مقامات ایران در نظر دارند نارضایتی را سرکوب کنند و نگذارند جهان، شاهد این سرکوب بیرحمانه باشد و نگذارند جهان به حمایت دولتی علیه زنان شهادت بدهد.
اما جهان، ناظر است و بدرفتاریهای ایران نسبت به حقوق‌بشر نباید بدون عواقب بماند.
ما به اقدام یکسویه و تدابیر چند جانبه و مکانیزمهای سازمان ملل ادامه می‌دهیم تا مقامات ایران را به‌خاطر نفی آشکار حقوق‌بشر مردم ایران و آزادیهای بنیادین آنها مورد حسابرسی قرار بدهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/523b2297-6110-4eec-9b3c-fd6bfc8f6a20"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات