728 x 90

واشنگتن پست: گزارشی از وضعیت حزب‌الله بعد از تحریم‌ها

گزارشی از وضعیت حز الله لبنان بعد از تحریمها
گزارشی از وضعیت حز الله لبنان بعد از تحریمها

واشنگتن پست طی  مقاله‌ای به وضعیت حزب‌الشیطان  لبنان پرداخته است و تأکید می‌کند رژیم ایران  دیگر نمی‌تواند این مزدوران را مانند گذشته از هر جهت  تأمین مالی نماید.

در بخشی از این گزارش آمده است  حزب‌الله، قویترین و تأمین مالی شده‌ترین نیروی نیابتی تهران شاهد سقوط شدید درآمدش بوده و بنا‌ به‌گفته مقامات، اعضاء و هوادارانش مجبور به کاهش هزینه‌های سختی شده است.

گزارش به‌ نقل از یکی از شبه‌نظامیان حزب الشیطان می‌نویسد، اعضاء به مرخصی فرستاده شده‌اند یا به نیروهای ذخیره منتقل شده‌اند که در نتیجه حقوق کمتر و یا هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند. بسیاری از آنها را دارند از سوریه خارج می‌کنند.

و همچنین نفر دیگری می‌گوید برنامه‌هایی در تلویزیون المنار حزب‌الله منتفی شده و کارمندان اخراج شده‌اند.

یک مقام ارشد این گروه گفته است  حزب‌الله با نوع دیگری از تحریم‌های مستقیم هم روی شرکت‌ها، افراد و بانک‌هایی که با آن معامله می‌کنند روبه‌روست... اما این تحریم‌های رژیم ایران بوده که بیشترین تأثیر را روی بودجه این گروه گذاشته است...

در این گزارش به این‌که همه مخارج و مزایا حزب الشیطان را رژیم ایران تأمین می‌کرده اشاره دارد و از قول یک نفر درونی حزب‌الله می‌نویسد  مقامات حزب‌الله و رزمندگان تمام وقت که هنوز حقوق می‌گیرند، حقوقشان را دریافت می‌کنند، اما مزایا برای مخارجی مانند غذا، بنزین و ترددات منتفی شده است...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات