728 x 90

هنری کیسینجر: جهان دیگر هرگز مشابه جهان ماقبل ویروس کرونا نخواهد بود

جهان دیگر هرگز مشابه جهان ماقبل ویروس کرونا نخواهد بود
جهان دیگر هرگز مشابه جهان ماقبل ویروس کرونا نخواهد بود

وال استریت ژورنال روز جمعه ۱۵فروردین ۹۹ ضمن مقاله‌یی به قلم هنری کیسینجر، سیاستمدار سابق آمریکا نوشت: هنگامی‌که شیوع فراگیر کوید-۱۹ پایان یابد، این‌طور به‌نظر خواهد رسید که بسیاری از نهادهای کشورها در کارشان شکست‌خورده‌اند. این‌که چنین قضاوتی به‌طور واقعی درست باشد چندان اهمیتی نخواهد داشت. واقعیت این است که جهان دیگر هرگز مشابه جهان ماقبل ویروس کرونا نخواهد بود.

کیسینجر افزود: حفظ اعتماد مردم برای همبستگی اجتماعی، روابط اجتماعات با یکدیگر، و برای صلح و ثبات جهانی حیاتی است.

 

این سیاستمدار سابق آمریکایی گفت: تست نهایی این خواهد بود که آیا گسترش ویروس را می‌توان به‌صورتی و در ابعادی متوقف و بعد عقب راند که اعتماد مردم به توان آمریکائیان برای حکومت بر خود را حفظ کند. تلاش در رابطه با این بحران، هر میزان هم گسترده و ضروری، نباید امر عاجل شروع کاری موازی برای انتقال به نظم مابعد ویروس کرونا را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

 

آشوب سیاسی و اقتصادی که شروع شده می‌تواند برای نسل‌های متمادی ادامه یابد

وی در مقاله‌اش به جهانی بودن برخورد با این ویروس اشاره کرد و نوشت: رهبران در مواجه با این بحران عمدتاً بر پایه ملی عمل کرده‌اند اما تأثیرات فرا اجتماعی این ویروس مرز نمی‌شناسد. در حالی‌که امید است که حمله به سلامت انسان موقت باشد، اما آشوب سیاسی و اقتصادی که شروع شده می‌تواند برای نسل‌های متمادی ادامه یابد. هیچ کشوری، حتی آمریکا، نمی‌تواند صرفاً بر پایه تلاش ملی بر این ویروس فائق بیاید. پرداختن به ضروریات فوری نهایتاً باید با یک دیدگاه و برنامهٔ همکاری جهانی ترکیب شود.

 

کیسینجر به لزوم مراحلی که باید مد نظر قرارگیرد اشاره کرد و نوشت: اول، باید مقاومت جهانی در مقابل این بیماری واگیردار را افزایش داد... ما نیاز به تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های جدید برای کنترل بیماریهای مسری و واکسنهای مناسب برای جمعیت‌های بزرگ داریم.

دوم، تلاش برای بهبودی زخم‌های وارده به اقتصاد جهانی است. رهبران جهانی درس‌های مهمی در بحران مالی ۲۰۰۸فرا گرفتند. بحران اقتصادی فعلی پیچیده‌تر است چرا که انقباض ناشی از ویروس کرونا در سرعت و در ابعاد جهانی آن هیچگاه در تاریخ نبوده است... برنامه‌ها هم‌چنین باید دنبال تخفیف تأثیرات آشوب‌های در شرف تکوین در آسیب‌پذیرترین جمعیت‌های جهان باشند.

 

سوم، اصول نظم جهان آزاد باید حفظ شود... متفکرین روشن‌ضمیر استدلال کرده‌اند که هدف از یک حکومت مشروع ارائه نیازهای پایه‌یی امنیت، نظم، سلامتی اقتصاد و عدالت به مردم است. این شیوع جهانی موجب نابهنجاری تاریخی و ابقای شهرهایی شده که در دوره و زمانه‌ای که شکوفایی متکی به تجارت جهانی و تحرک مردم است، دور آنها دیوار کشیده شده است.

 

شکست در این کار می‌تواند موجب به آتش کشیده شدن جهان گردد

دمکراسی‌های جهان نیاز به دفاع و حفظ ارزش‌های روشن خود دارند. عقب‌نشینی جهانی از بالانس کردن قدرت با مشروعیت منجر به از بین رفتن قراردادهای اجتماعی چه به‌لحاظ داخلی و چه بین‌المللی می‌گردد... خویشتنداری از جانب همه چه در سیاست‌های داخلی و چه دیپلماسی بین‌المللی مورد نیاز است. باید اولویتها مشخص گردد.

وی در پایان افزود: چالش تاریخی برای رهبران، مدیریت این بحران در عین ساختن آینده است. شکست در این کار می‌تواند موجب به آتش کشیده شدن جهان گردد.