728 x 90

ایران برای اولین بار در فوتیهای کرونا در دنیا دوم شد

رژیم در فوتی کرونا در جهان دوم شد
رژیم در فوتی کرونا در جهان دوم شد

سایت خبر فوری رژیم روز سه‌شنبه ۲۲مهر اعتراف کرد ایران تحت حاکمیت آخوندها برای اولین بار در مورد آمار فوتیهای کرونا در دنیا دوم شده است.

این منبع نوشت: ۲۹۴۱کرونایی در جهان در ۲۴ساعت منتهی به ساعت ۲۳ و ۴۵دقیقه روز دوشنبه ۲۱مهر فوت کردند. هند با ثبت ۷۱۰ فوتی اول، ایران با ۲۷۲ فوتی دوم، آمریکا با ۲۷۱ فوتی سوم شد.