728 x 90

هشدار رونامه حکومتی ستاره صبح: واکنش نسنجیده باعث بازگشت تحریم‌ها می‌شود

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۱ آذر۹۹ نسبت به تصویب طرح دوفوریتی مجلس ارتجاع تحت عنوان: «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در واکنش به ترور پاسدار فخری‌زاده هشدار داد و آن را نسنجیده خواند و نوشت: «طرح مجلس اقدامی درست و متناسب با ترور اخیر نیست و جز منزوی کردن ایران، نتیجه‌یی ندارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که طرح پیشنهادی مجلس اجرایی و عملیاتی شود، توجه شورای امنیت سازمان ملل به سمت ایران جلب می‌شود. یعنی درست همان وضعیتی می‌شود که کشور در دولتهای احمدی‌نژاد دچارش بود و همه کشورها در شرق و غرب عالم، ایران را تحریم کرده بودند».