728 x 90

نگاهی گذرا به آثار مخرب رژیم آخوندی در سال ۲۰۱۸برای مردم ایران

در سال ۲۰۱۸ بحرانها در این نظام چهره عوض کرده و به ابربحرانها تغییر ماهیت داده است.

گرانی‌های کمرشکن، تورم، رکود و... زندگی مردم را تباه کرده است به‌نحوی که بیش از ۸۰درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند.

۷۰درصد از جمعیت ۱۴میلیونی کارگران زیر خط فقر مطلق هستند، یعنی نزدیک به ۱۰میلیون کارگر که جمعیتی معادل ۳۵میلیون ایرانی را دربرمی‌گیرد.

بیش از ۳۰درصد مردم دچار فقر خشن هستند، یعنی حتی شکم خود را نمی‌توانند سیر کنند.

حداقل ۱۲میلیون بیکار در ایران وجود دارد که ۴.۵میلیون نفر از آنان دانش‌آموختگان دانشگاهها هستند.

توجه: تعریف شاغل در این رژیم: «هر فردی که هفته‌ای یک ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می‌شود»!

دست‌کم ۳میلیون معتاد در ایران وجود دارد. در حالی‌که باندهای بزرگ قاچاق موارد مخدر در دست سپاه و عوامل حکومتی است.

حداقل ۷میلیون کودک کار در ایران وجود دارد.

بیش از ۵هزار نفر از فقر و بدبختی خودکشی و خودسوزی کرده‌اند. روزانه نزدیک به ۱۴نفر. حتی تعداد زیادی از نوجوانان خودکشی می‌کنند.

اعدام بیش از ۲۸۵نفر در سال ۲۰۱۸ - دست‌کم ۱۰زندانی سیاسی جزو اعدام‌شدگان بودند. ۱۱نفر در ملأعام اعدام شدند. این تازه آمار رسمی خود رژیم است که از واقعیت بسا کمتر است.

در تصادفات جاده‌ای روزانه ۴۴نفر جان خودشان را از دست دادند.

قربانیان تصادفات جاده‌ای ۱۶هزار نفر در سال، معادل سقوط ۱۶۰هواپیمای بوئینگ ام دی.