728 x 90

درگیری با مزدوران,

درگیریهای گسترده مسلحانه در گلپایگان و کشته شدن جانشین سرکرده نیروی انتظامی

-

درگیری در گلپایگان
درگیری در گلپایگان
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس از یک درگیری مسلحانه گسترده در گلپایگان و به هلاکت رسیدن پاسدار محمد هاشمی جانشین سرکرده انتظامی گلپایگان و دوتن دیگر از پاسداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران درگیریها به شهرهای متعدد کشیده شد. در خمین یک مأمور انتظامی به هلاکت رسید. سپس درگیری به روستای سعید آباد گلپایگان کشیده می‌شود. در ادامه درگیریها، در گلپایگان پاسدار محمد هاشمی جانشین سرکرده انتظامی و یک پاسدار دیگر همراه وی به نام فصیحی کشته می‌شوند و سلاح و خودرو آنها مصادره می‌گردد. متعاقباً درگیری در خوانسار ادامه می‌باید و یک خودرو انتظامی به آتش کشیده می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران تا کنون علاوه بر کشته شدن سه تن از پاسداران 7تن دیگر از آنان مجروح شدند که در بیمارستان بستری هستند. حال دو نفر از پاسداران مجروح وخیم است که به اصفهان منتقل شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران رژیم نیروهای خود را از اصفهان عازم گلپایگان کرده است و سرهنگ پاسدار حسین حسین‌زاده جانشین سرکرده انتظامی استان اصفهان با ورود به گلپایگان و تشکیل شورای تأمین شهرستان، مأمور رسیدگی به این موضوع شده است.