728 x 90

تجمع اعتراضی فرهنگیان نورآباد ممسنی در برابر اداره‌ٔ آموزش و پرورش+ فیلم

تجمع اعتراضی فرهنگیان در نورآباد ممسنی
تجمع اعتراضی فرهنگیان در نورآباد ممسنی

تجمع اعتراضی معلمان آزاده و فرهنگیان میهن در روز پنجشنبه ۲۳دی در نورآباد ممسنی و اعتراض آنها به پایمال شدن حق و حقوق خود.

یکی از معلمان طی سخنانی گفت: چهل و سه سال است که هزار نفر آدم مثل بختک بر همه‌ٔ شئونات اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی این کشور خوابیده‌اند و می‌چاپند و می‌برند!

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات