728 x 90

نمای روز ـ ششمین روز قیام با شعار مرگ بر خامنه‌ای

مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای

نارمک ـ‌۲۹تیر۱۴۰۰:

مرگ بر خامنه‌ای ـ شعار مرگ بر خامنه‌ای مردم ۲۹تیرماه ۱۴۰۰

کانون‌های شورشی از کرج ـ ۲۹تیر:

مردم ایران زمان برخاستن است به‌پا خیزید درود بر رجوی درود بر رجوی

این طنین فریاد مردم خوزستان است که در ششمین روز قیام، با شعار مرگ بر خامنه‌ای به مصاف پاسداران می‌روند.

ناصری‌زاده در مجلس آخوندی:

وضعیت ما وضعیت نگران‌کننده است دشمن دارد خوزستان پشت سر هم توطئه می‌چیند

یک هم‌وطن:

تانک انداخته‌اند در اتوبان دارند می‌برند اهواز مردم را با این بکشند ببین چقدر از مردم می‌ترسند ببینید مردم! با دست خالی برایتان تانک می‌آورند مردم را اینجوری به گلوله بستن ته‌اش چی ته‌اش سقوط می خواهید بکنید دیگه حالا من را کشتی اون را ده تا دیگه مثل من در می‌آید.

مردم خشمگین ایذه ـ ۲۹تیر:

توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه

کار به جایی رسید که پاسدار احمدی‌نژاد در وحشت از سقوط شتابان نظام گفت:

الان اکثر ملت از شرایط مدیریت کشور ناراضی هستند، خب اصلاح کنید، تغییر بدهید. ممکن است فردا فرصت جبران نداشته باشیم.

روزنامه حکومتی رسالت ضمن اعتراف به خشم آتشین مردمی که دیگر تحمل نمی‌کنند هشدار داد:

اعتراضات معیشتی و قانونی نباید تبدیل به مسائل امنیتی شود. نباید عادت کنیم که کارد به استخوان مردم برسد و مجدد درگیر مسائل امنیتی شویم.

کانون‌های شورشی از کرج ـ ۲۹تیر:

ما کانون‌های شورشی در کرج آماده هستیم همراه با مردم خوزستان فریاد می‌زنیم مرگ بر خامنه‌ای