728 x 90

نمای روز ـ خامنه‌ای و روضهٔ تبیین و روشنگری در سراشیب مرگ

چرا در گرماگرم قیام و حرکتهای اجتماعی، خامنه‌ای ناگهان از جهاد تبیین و روشنگری می‌گوید؟

خامنه‌ای ـ‌۳بهمن ۱۴۰۰:

جهاد یعنی چه؟

حرف بزنید، تبیین کنید برای خنثی کردن وسوسه‌ٔ دشمن، می‌شود جهاد

از همه‌ٔ اینها مهم‌تر عرصه‌ٔ تبیین و روشنگری است

اما یک روزنامه حکومتی ضمن اعتراف به شکست و ناتوانی نظام در برابر دشمنی که هم تخصص دارد و هم انگیزه، می‌نویسد:

معتقدم در این جنگ با دشمنان قدری در معتبرسازی مواجهیم که تجربه، تخصص و انگیزه دارند، در نقطه مقابل ما با یک سطحی‌گرایی و سلبی‌گرایی مطلق درگیریم

خامنه‌ای ـ ۱۹دی ۱۴۰۰:

نگذارید که با وسوسه‌های خود، بعضی در فضای مجازی و غیرفضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها، حرکت بکنند

کیهان خامنه‌ای اما با صراحت بیشتر فضای مجازی را نه عامل وسوسهٔ جوانان بلکه قتلگاه خرمهره‌های نظام می‌داند و می‌نویسد:

تکلیف ما با فضای مجازی بی‌در و پیکر چیست؟

غفلت از چنین میدانی، آن را تبدیل به قتلگاه عوام و خواص می‌کند. جایی‌که تحریف و تخریب و ترور شخصیت و یأس‌آفرینی، حرف اول را می‌زند.

آخوند علم‌الهدی ـ‌۲۴دی ۱۴۰۰

این که در فضای مجازی توهین به رهبری توهین به رئیس‌جمهور توهین به دولت توهین به افراد و اشخاص مسئول نظام را مطالعه می‌کنید این دشمن آمده دارد حمله می‌کند

دوران دجالیت آخوندی تحت عنوان تبیین و روشنگری به سرآمده. زمان زمان پیشروی و پیروزی مردم در برابر حاکمیت لرزان آخوندی است

 

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aa2766ee-4554-494d-9969-75441a4202e5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات