728 x 90

نامه ۱۵۰نماینده در مورد بازنگری قانون اساسی و مسکوت گذاشتن آن به اشاره خامنه‌ای

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

یک عضو مجلس ارتجاع به نام یوسفیان ملا از تهیه نامه‌یی خطاب به خامنه‌ای برای بازنگری در قانون اساسی حکومت آخوندی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰نماینده این نامه را امضا کرده‌اند و اگر امضاها به بالای ۲۰۰برسد آن را برای ولی‌فقیه رژیم ارسال خواهند کرد.

 

ساعتهایی بعد به اشاره خامنه‌ای این نامه مسکوت گذاشته شد و یوسفیان ملا گفت: پس از اظهارات اخیر خامنه‌ای درباره تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی که ممکن است آسیبهایی برای نظام داشته باشد، نامه را مسکوت گذاشته و پیگیری نخواهیم کرد.

 

در همین حال، کشمکش در رأس نظام آخوندی که در مرداب بحران سرنگونی دست و پا می‌زند تشدید شده است:

آخوند روحانی درخواست اختیارات و بحث رفراندوم هسته‌یی را در روز ۴خرداد و در شرایطی تکرار کرد که خامنه‌ای در روز اول خرداد صبحت از روی کار آوردن یک دولت حزب‌اللهی را مطرح کرد و آن را تنها راه مواجهه رژیم با بحرانها و تنشهای سرنگونی دانست و به روحانی به‌خاطر حرفهایش درباره رفراندم و درخواست اختیارات، تودهنی زد.

در واکنش به این تودهنی بود که روحانی در حرفهای ۴خرداد خود با عصبانیت و در حالی که از کوره در رفته بود، اوضاع رژیم را مشابه دروان جنگ ضدمیهنی و حتی بسیار سخت‌تر توصیف کرد و حتی یک قدم جلو گذاشت و داستان گفتگوهای خودش و خامنه‌ای بر سر رفراندوم هسته‌یی برای شروع مذاکرات برجام را در سال ۸۳را پیش کشید تا بگوید که کار از این کارها گذشته است.

 

بعد از سخنرانی روحانی بادامچیان سرکرده مؤتلفه فاش کرد که روحانی در پشت صحنه حتی صحبت از کناره‌گیری کرده است و گفت: این‌گونه بازتاب شده که روحانی اختیارات ویژه می‌خواهد تا کناره‌گیری کند و به همین علت می‌گوید به من اختیارات بدهید و اگر ندهید کناره‌گیری می‌کنم؛ بهانه جویی کار خوبی نیست.

وی افزود: روحانی می‌تواند این تقاضا را در مجلس مطرح کند تا به او اختیارات بدهند؛ اما این مبهم گویی باعث می‌شود عده‌یی بگویند او دنبال بهانه است تا طلبکارانه کناره‌گیری کند.

 

عناصر باند خود روحانی هم که از این کشاکش رأس نظام و پیامدهایش وحشت داردند شروع به نصیحت و تذکر به روحانی کردند.میرزایی، عضو مجلس رژیم از باند خود روحانی گفت: روحانی باید این درخواست خود را شفاف کند و در رابطه با آن توضیحات لازم را بدهد.

 

سعید لیلاز، از باند کارگزاران نیز حرفهای روحانی را رد کرد و گفت: «اختیاراتی که خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند تا الآن یک کاری کرده بود.»

 

مصطفی کواکبیان عضو مجلس رژیم حرف رئیس‌جمهور ارتجاع را رد کرد و گفت: « از روحانی پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چرا که هم رئیس شورای‌عالی امنیت و هم ریاست دهها شورای جورواجور را هم در اختیار دارد. بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایش وجود ندارد.»

 

اما روزنامه حکومتی سیاست روز از باند رقیب حتی بحث برکناری روحانی را تلویحا مطرح کرد و نوشت:

باید در یک همه‌پرسی از مردم پرسیده شود که؛ آیا موافق ادامه کار دولت فعلی با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی هستند یا خیر؟