728 x 90

میرحسین موسوی می‌گوید شعار پیشین او دیگر کارساز نیست

میرحسین موسوی نخست‌وزیر خمینی
میرحسین موسوی نخست‌وزیر خمینی

میرحسین موسوی نخست‌وزیر خمینی از حصر خامنه‌ای اعلام کرد: شعار پیشین او دربارهٔ اجرای بدون تنازل قانون اساسی ولایت فقیه دیگر کارساز نیست!

به‌دنبال قیام مردم ایران با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه، میرحسین موسوی نخست‌وزیر خمینی از سال۶۰ تا ۶۸ اعلام کرد: شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» دیگر کارساز نیست، و خواستار «برگزاری همه‌پرسی» و تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید شد.

به این ترتیب نخست‌وزیر خمینی هم دیرهنگام، ۴۱سال پس از ۳۰خرداد به این نتیجه رسیده است که افعی ولایت کبوتری نمی‌زاید و این بساط باطل و چرخهٔ خون و وحشت که خود او هم سالیان از سردمداران آن بوده است، باید جمع شود.

موسوی با اشاره به برخی از بحرانهای گریبانگیر رژیم، «ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور» و «قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر» را بحران بحرانها خوانده است و می‌نویسد:

اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت‌، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفتگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد.

از این‌رو «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به‌عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.

موسوی با این حال هم‌چنان بر خشونت پرهیزی مضحک در قبال خشونت عریان سپاه خون‌ریز خامنه‌ای، تأکید کرده است تا مبادا رژیم از بنیاد ریشه‌کن شود و به‌جای ارتجاع حاکمیت انقلابی برقرار شود. به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیر خمینی که وزیران و هیأت دولت او با شعارهای مرگ بر منافق در تیرباران مجاهدین در اوین در سال۱۳۶۰ شرکت می‌کردند، ۱۳سال دیگر زمان لازم دارد تا بداند که خشونت پرهیزی در برابر این رژیم نیز کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت!

یادآوری می‌کنیم که مسئول شورای ملی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در سال۱۳۸۸ و بعد از آن، حتی از حقوق میرحسین موسوی نیز در برابر خامنه‌ای دفاع کرده و خواهان حفاظت او و همسرش از گزند خامنه‌ای و آزادی از بازداشت خانگی شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0f8023e6-d435-4ffb-9275-f6756012e4a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات