728 x 90

کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت سنای استرالیا - فراخوان به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران

کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت سنای استرالیا  - گزارش درباره قیام مردم ایران و سرکوب و تروریسم رژیم آخوندی
کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت سنای استرالیا - گزارش درباره قیام مردم ایران و سرکوب و تروریسم رژیم آخوندی

کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت سنای استرالیا

گزارش درباره قیام مردم ایران و سرکوب و تروریسم رژیم آخوندی

فراخوان به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران

 

استرالیا باید سفیر رژیم و سایر کادر دیپلماتیک آن را اخراج کند

سفارتهای رژیم ایران در سراسر جهان برای تسهیل فعالیت‌های تروریستی به کار می‌روند

یک دیپلمات رژیم در اروپا بمبی را قاچاق کرد تا در گردهمایی شورای ملی مقاومت منفجر کند

 

کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت سنای استرالیا با انتشار گزارش تحقیقاتی ۱۲۸صفحه‌یی دربارهٔ قیام مردم ایران، از دولت استرالیا خواست سپاه پاسداران دیکتاتوری آخوندی را لیست‌گذاری تروریستی کند.

در این گزارش از جمله آمده است:

پر واضح است که این جنبشی نیست که به‌دنبال اصلاحات و رفرمهای محدودی باشد.

معترضان، برای آینده‌ای متفاوت و بهتر، جان خود را فدا می‌کنند. شجاعت آنها تکان دهنده و الهام‌بخش است.

بنابراین ضرورت اتخاذ یک موضع قوی و محکم علیه این رژیم، تنها یک وظیفه اخلاقی نیست. رژیم ایران و نهادهای وابسته به آن سابقه‌یی بس طولانی و سیاه در تهدید، ارعاب و خشونت علیه سایر کشورها دارا هستند.

دولت استرالیا نباید در اخراج هر یک از اعضای سفارت رژیم ایران که در اقدامات تروریستی دست دارند یا تسهیل کننده آن هستند، تردید داشته باشد. هم‌چنین با توجه به چنین رفتار هولناکی از جانب رژیم، دولت باید روابطش با رژیم ایران به حداقل ممکن برساند.

گزارش کمیتهٴ خارجی سنای استرالیا با استناد به‌سخنان سر جفری رابرتسون قاضی دادگاه ویژهٔ ملل متحد برای سیرالئون در جلسهٔ استماع این کمیته در دسامبر گذشته، اضافه می‌کند:

سفارتهای (رژیم) ایران نه فقط در حملهٔ طراحی‌شده علیه سلمان رشدی در انگلستان بلکه هم‌چنین در اروپا نقش داشته‌اند؛ جایی که یکی از به‌اصطلاح دیپلمات‌های یک سفارت (رژیم) ایران، بمبی را قاچاق کرد که قرار بود در پاریس برای کشتار صدها و چه بسا هزاران نفر در اجلاس برگزار شده توسط شورای ملی مقاومت ایران منفجر شود.

در ادامهٔ این گزارش، آمده است: «کمیته شواهدی را دریافت کرده که نشان می‌دهد سفارتهای (رژیم) ایران در سراسر جهان به‌منظور تسهیل مجموعه‌یی از فعالیت‌های غیرقانونی شامل فعالیت تروریستی، به‌کار گرفته می‌شوند. این تحقیقات هم‌چنین شماری از شهادتها را دریافت کرد که نشان‌دهندهٔ این نگرانی برحق است که سفارتهای (رژیم) ایران به‌منظور تسهیل مانیتورینگ، نظارت و ارعاب مخالفان جمهوری اسلامی... به‌کار می‌روند. دولت استرالیا نباید در اخراج هر عضوی از سفارت (رژیم) ایران که گمان می‌رود در چنین اقداماتی نقش داشته یا آن‌را تسهیل می‌کند، تردیدی به‌خود راه بدهد».

کلر چندلر، سناتور استرالیایی، درباره گزارش سنا در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران، گفت: یکی از توصیه‌های کلیدی این گزارش تروریست شناختن سپاه است. او افزود: صرف‌نظر از ابزارهای استرالیا برای تروریست شناختن سپاه، این سازمان یک نهاد تروریستی است.

(سایت سنای استرالیا ۱۱بهمن ۱۴۰۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/30c9e9b6-7cc0-46db-aeaf-12a35fd7001c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات