728 x 90

معاون وزیر بهداشت رژیم: ما هیچ استانی نداریم درگیرکرونا نباشد

حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم
حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم

حریرچی معاون وزیر بهداشت رژیم روز دوشنبه ۲۶خرداد در شبکه خبر به درگیر بودن همه استانها به کرونا اعتراف کرد و نگرانی خود را از افشای پنهان‌کاریهای رژیم برملا کرد.

وی گفت: «ما الآن این روزها هر روز به‌طور متوسط ۲۵۰۰-۲۷۰۰ -۲۸۰۰ بیمار در آی.سی.یو داریم... البته من اینجا خوب است یک چیزی را هم اشاره کنم چون ببینید ما یکسری دشمن هم داریم واقعیتها را نمی‌گویند».

مجری: «آقای دکتر همه استانهای کشور درگیر بیماری هستند».

حریرچی: «همه استانها. ببینید ما هیچ استانی نداریم درگیر نباشد شهرستان هم ما فقط سبزمان که کیس تویش نباشد در دو هفته گذشته ابوموسی است».