728 x 90

مصاحبه با کندیس برگن رئیس حزب محافظه‌کار کانادا درباره تظاهرات بزرگ ایرانیان در پاریس

کندیس برگن رئیس حزب محافظه‌کار کانادا
کندیس برگن رئیس حزب محافظه‌کار کانادا

خانم کندیس برگن رئیس حزب محافظه‌کار کانادا بعد از حضور در کنفرانس ایران آزاد ۲۰۲۳ که روز گذشته در پاریس برگزار شد در مصاحبه‌ای درباره تظاهرات امروز ایرانیان آزاده در پاریس و ملغی کردن تصمیم دولت فرانسه توسط دادگاه گفت: آنها می‌خواستند آن را متوقف کنند. آنها نمی‌خواهند که دنیا ببیند که یک اپوزیسیون قوی وجود دارد و این‌که پیروزی در افق دیده می‌شود.

مصاحبه کننده: شما فکر می‌کنید که چرا رژیم ایران در اینجا در فرانسه می‌خواهد تظاهرات ممنوع شود؟ و نظر شما در رابطه با دادگاه فرانسه که تصمیم دولت فرانسه در مورد ممنوعیت تظاهرات را ملغی کرد، چیست؟ شما فکر می‌کنید چرا دولت ایران می‌خواست که دولت فرانسه تظاهرات ایران آزاد در فرانسه را ممنوع کند؟

کندیس برگن، رئیس حزب محافظه‌کار کانادا: من فکر می‌کنم که واضح است که رژیم ایران از علنی شدن واقعیت بسیار می‌ترسد. واقعیت در مورد این‌که چقدر آنها بی‌رحم هستند و واقعیت در مورد آلترناتیو و آلترناتیو مجاهدین خلق و هواداران آن هستند که خواهان آزادی هستند. و تظاهرات که از بسیاری افراد از سراسر جهان تشکیل شده است، کسانی که در ایران زندگی می‌کردند و کسانی از سراسر جهان می‌آیند که از آزادی در ایران حمایت و آن را تبلیغ می‌کنند. به همین دلیل است که رژیم ترسیده است. آنها می‌خواستند آن را متوقف کنند. آنها نمی‌خواهند که دنیا ببیند که یک اپوزیسیون قوی وجود دارد و این‌که پیروزی در افق دیده می‌شود.

مصاحبه کننده: و در مورد ملغی کردن تصمیم دولت فرانسه توسط دادگاه، نظرتان در این رابطه چیست؟

خانم کندیس برگن: این خیلی امیدوارکننده است. من فکر می‌کنم این امر پیامی به دموکراسیها در سراسر جهان می‌فرستد که از این رژیم مرعوب نشوند و در برابر آن کرنش نکنند. زیرا خدا را شکر ما در اینجا در فرانسه شاهد بودیم که دادگاهها از آزادی دفاع می‌کنند. و یک روز دیگر تا تظاهرات باقی مانده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f426936d-002e-41fa-b18c-b2601ee1835b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات