728 x 90

مجلس عوام انگلستان هدف قرار دادن اعضای اپوزیسیون سازمان‌یافته، مجاهدین خلق در اشرف۳، را محکوم کرد

مجلس عوام انگلستان
مجلس عوام انگلستان
  • بعدازظهر امروز مجلس عوام انگلستان با تصویب قطعنامه‌یی در حضور دیوید روتلی معاون وزیر خارجه هدف قرار دادن اعضای اپوزیسیون سازمان‌یافته، مجاهدین خلق در اشرف۳، آلبانی را محکوم کرد.
  • پارلمان از دولتهای اروپایی به‌ویژه دولت آلبانی می‌خواهد که با فعالیت‌های غیرقانونی رژیم ایران مقابله کنند و به حقوق اعضای مجاهدین خلق ایران در اشرف۳ مطابق با کنوانسیون پناهندگان ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل؛ احترام بگذارد.
  • قطعنامه استفاده روزافزون رژیم از تروریسم، جاسوسی، حملات سایبری و دیپلماسی گروگان‌گیری برای محدود کردن و حذف اپوزیسیون دموکراتیک ایران، شورای ملی مقاومت ایران، را محکوم کرد.
  • قطعنامه اقدامات رژیم علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت از سال ۲۰۱۸؛ مقاومتی که برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت مبارزه می‌کند را محکوم کرد.
  • قطعنامه پارلمان انگلستان عمیقاً از گزارشات تهدیدهای ناراضیان ایرانی در بریتانیا ابراز نگرانی می‌کند.
  • پارلمان انگلستان در این قطعنامه از دولت خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی ممنوع قرار دهد.
  • پارلمان انگلستان از دولت می‌خواهد با همتایان بین‌المللی کار کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌های بیشتر علیه ایران بدون تأخیر اعمال می‌شود و رژیم ایران به‌دلیل فعالیت‌های غیرقانونی خود در داخل و خارج از کشور حسابرسی می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4e0f363f-752b-4d81-9e69-26e3d52eaccb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات