728 x 90

مایک پمپئو در مصاحبه با فاکس نیوز: بزرگترین تروریسم دولتی در جهان، رژیم ایران است

مایک پمپئو وزیر خارجه قبلی آمریکا
مایک پمپئو وزیر خارجه قبلی آمریکا

مایک پمپئو وزیر خارجه قبلی آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز نقش رژیم ایران در بحران منطقه و ضرورت حسابرسی از این رژیم گفت: شما باید به مرکز این موضوع بپردازید که سر مار در آنجاست، و دولت به‌سادگی ۸ماه است از انجام این کار خودداری می‌کند. در تجربه ۴ساله ما عمیقاً فهمیدیم که بزرگترین تروریسم دولتی در جهان، رژیم ایران است و شما باید آنها را مجازات کنید، تحریم کنید و هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل کنید. بدون این کار، شما دقیقاً به هرج و مرجی که امروز در خاورمیانه می‌بینیم، می‌رسید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/95e2a6df-15df-4bad-b521-2f28ec99bc71"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات