728 x 90

مأموران انتظامی با شلیک به یک هموطن بلوچ در قصر قند او را زخمی کردند

تیراندازی ماموران سرکوبگر انتظامی رژیم
تیراندازی ماموران سرکوبگر انتظامی رژیم

مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در قصر قند در استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه هشتم فروردین 98  یک جوان را  که چند کیسه برنج به همراه داشت با تیراندازی مستقیم مجروح کردند.

این هموطن بلوچ که عبدالواحد رئیسی نام دارد، به‌خاطر خونریزی شدید حالش وخیم شده و در بخش آی.سی.یو بیمارستان نیکشهر بستری است. بنا‌به گزارشهای منتشر شده عبدالواحد رئیسی ۱۰گونی برنج داشت و مأموران قصرقند از فاصله نزدیک به سمتش تیراندازی کردند و تیر به پاهایش اصابت کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات