728 x 90

لوموند: رژیمی که جوانانش را می‌کشد چه آینده‌ای دارد؟

قیام سراسری ایران ۱۴۰۱
قیام سراسری ایران ۱۴۰۱

روزنامه لوموند در گزارشی به تاریخ شنبه ۲۸آبان، خیزش سراسری مردم ایران را به‌رغم سرکوب بیرحمانه رو به پیش توصیف کرد که سر باز ایستادن ندارد و به‌نقل از پژهشگران فرانسوی نوشت: «ساختار "سیاسی- مذهبی" رژیم آخوندی به پایان کار خود نزدیک شده است».
روزنامه لوموند تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه را با قیام سراسری در ایران با عنوان «ایران: شدت گرفتن اعتراضات؛ نگرانی رژیم» اختصاص داده است و هم‌چنین عکسی از تظاهرات و آتش‌های خیابانی شهر شیراز تحت عنوان «شتاب به سوی ویرانی (یا پرتگاه)»، بررسی وضعیت کنونی رژیم ایران را با یک پرسش آغاز می‌کند: «رژیمی که جوانانش را می‌کشد چه آینده‌ای دارد؟»
لوموند نوشت: رژیم ایران معمولاً سرکوب را بلد است و هیچ زن و مرد ایرانی در مورد قاطعیت رژیم برای شکستن صدای اعتراض تردید ندارد. اما میزان خشم به قدری زیاد است که ابزار ترس دیگر جواب نمی‌دهد.
روزنامه لوموند در ادامه بخشی از گزارش خود با بیان این‌که دیگر هیچ نوع مشروعیتی برای رژیم ایران باقی نمانده به‌نقل از پژوهشگران فرانسوی درباره ماهیت روند خیزش سراسری در ایران نوشت: شعارهای تظاهر کنندگان در ایران اکنون از کلمه «اعتراض» به تدریج به «جنبش» و سرانجام به «انقلاب» تبدیل شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cb0be292-640a-4bd2-bf31-95fd7e6a7613"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات