728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرها و نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی و شعارنویسی-۱۵آذر

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن ۱۵ آذرماه
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن ۱۵ آذرماه

کانون‌های پرشور شورشی باز هم در شهرهای میهن و بعد از قیام خونین آبان ماه آتش فعالیت‌های خود را هر چه فروزانتر کرده و با یاد شهیدان قیام و در ادامه راهشان آذرماه را با تلاشی صدچندان شروع کرده و هر روز شتابی دیگر به آن داده و خواب راحت را از چشمان خلیفه ارتجاع خامنه‌ای دجال ربوده‌اند و ترس را بر پیکره این نظام فرتوت مستولی کرده و این پیام را به دشمن می‌دهند که منتظر باش تا در فرازی دیگر از قیام، ضربات سهمگین تری از جانب جوانان و کانون‌های شورش و قیام دریافت کنی و باز از شدت آن اظهار تعجب نمایی و این آتشفشانی است که خاموشی نمی‌پذیرد.

 

اصفهان –کانون شورشی۸۷۰

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان آتشگاه با شعار: این رژیم زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌شناسد.آذر۹۸

نصب بنر مریم رجوی در خیابان آتشگاه با شعار: مریم رجوی- سلام بر قیام مردم ایران برای آزادی آذر۹۸

تهران-کانون شورشی ۴۶۵

نصب بنر حاوی تصویر مسعود رجوی در خیابان آریا با شعار: ایران را از چنگ آخوندها درمی‌آوریم.

تبریز- کانون شورشی ۶۱۳

نصب بنر حاوی تصویر مسعود رجوی در میدان راه‌آهن با شعار: مسعود رجوی- مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهش عظیم و بازگشت‌ناپذیر دست یافتند. آذر۹۸

تبریز- کانون شورشی ۱۹۰

نصب بنر حاوی تصویر مسعود رجوی در میدان بسیج با شعار: مسعود رجوی- شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش است،آتش شعله برکش. آذر۹۸

 

خوی کانون شورشی ۱۶۶

نصب بنر حاوی تصویر مسعود رجوی در خیابان سینا با شعار: لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را در می‌نوردد.آذر۹۸

بجنورد -کانون شورشی ۷۲۷

نصب بنر حاوی تصویر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- شعله‌های بیشتری درانتظارند و قیام برای آزادی شعله می‌کشد.آذر۹۸

نصب پوستر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود آذر۹۸

آبادان -کانون شورشی۵۲۰

نصب بنر حاوی تصویر مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی- لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را در می‌نوردد.آذر۹۸

 

کرج -کانون شورشی۶۴۰

نصب تصاویر مریم و مسعود رجوی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی. این انقلابی است تا پیروزی آذر۹۸

نصب تراکت مریم رجوی با شعار: مریم رجوی: مردم و مقاومت ایران عهد کرده‌اند که این رژیم را سرنگون کنند آذر۹۸

 

۱۰-لرستان (کوهدشت)-کانون شورشی ۹۴۱

به آتش کشیدن در ورودی حوزه جهل و جنایت و نشان‌ دادن تراکت با شعار: مسعود رجوی- براستی که جوانان شورشی برایتان جهنمی ساختند

ماهشهر- کانون شورشی۴۰۰

به آتش کشیدن بنر حاوی تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی

 

ارومیه- کانون شورشی۵۰۱

به آتش کشیدن بنر حاوی تصویر منحوس خامنه‌ای