728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی، راهگشایان ارتش آزادیبخش ملی ایران و کابوس نظام ولایت‌فقیه

رزمندگان بی‌باک کانون شورشی ۵۳۱ تهران طی عملیات شب‌شکنانه خود، بنری شامل، تصویر رهبر مقاومت ایران با زیر نویس «مسعود رجوی: خیزشها و قیامهای شما راهگشای حرکت و تضمین پیروزی محتوم ارتش آزادیبخش ملی ایران است» را در بزرگراه نیاوران نصب کردند. این عمل شجاعانه، موجبات وحشت مزدوران خامنه‌ای را فراهم کرد.

 

دلیران عضو کانون شورشی ۳۶۰ در پل توره شهر اراک اقدام به نصب بنر بزرگی از تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران کردند. این بنر حاوی تصویر رنگی مریم رجوی که دستانش را به نشان همبستگی بلند کرده است و زیر‌نویس شعار«ایران آزاد با مریم رجوی» بود.

اعضای کانون شورشی با نصب این بنر، که در غفلت مزدوران هار ارتجاع، ساعتها برافراشته ماند، در دل مردم ستمدیده نور امید کاشته، راه قیام و خیزش را نشان دادند.

 

در مشهد نیز اعضای شجاع کانون شورشی ۶۰۰، در عملیات ضداختناق خود بنر بزرگ مریم رجوی را در خیابان دلاوران این کلان‌شهر نصب کردند. نصب این بنر رنگی موجب خشم و وحشت کارگزاران و مزدوران ریز و درشت خامنه‌ای شد. در زیر تصویر رنگی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، جمله «آخوندها باید بروند، حاکمیت از آن مردم ایران است» جلب توجه می‌کرد.

 

اعضای کانون شورشی ۲۸۹ ارومیه نیز بنر رنگی بزرگی از مریم رجوی را بر دیوار دانشگاه الزهرا، در خیابان رودکی این شهر نصب کرده، موجب قوت قلب مردم و وحشت مزدوران خامنه‌ای شدند.

در زیر تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران نوشته شده بود «دموکراسی، آزادی با مرم رجوی».

 

در ایستگاه آب شناسان، میدان پونک تهران نیز اعضای دلیر کانون شورشی ۸۱۸، در یک عملیات ضداختناق، تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران را نصب نموده، را مقاومت و قیام را رهنمون شدند. در زیر این بنر، شعار «ایران آزاد با مریم رجوی» جلب توجه می‌کرد.