728 x 90

فعالیت‌های تبلیغی کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران - ۳۰آذرماه

فعالیت کانون های شورشی در ایران
فعالیت کانون های شورشی در ایران

کانون‌های پرشور و شورشی مجاهدین و هواداران بی‌قرار مجاهدین در شهرهای میهن اسیر با فعالیت‌های گسترش یابنده خود در آذرماه، در جای جای سرزمین کوروش و آرش ندای آزادیخواهی و نبرد با دیکتاتوری را پژواک داده و می‌روند تا شب یلدای تباهی و سیاهی رژیم قرون‌وسطایی ولایت را به صبح پیروزی و بهروزی مردمشان پیوند زده و بر خاکستر ارتجاع و بربریت، ایرانی زیبا را دوباره بنا نمایند. کانونها با فعالیت هایشان نشان می‌دهند که چه را نمی‌خواهند و در پی براندازی تمامیت آن هستند و از سوی دیگر چه را می‌خواهند و برای آن از هیچ جان‌فشانی و بذل قیمتی دریغ نخواهند کرد و اعتراضات اخیر بر این مهم گواهی کرد و راه شهیدان هم‌چنان سرخ و جوشان ادامه خواهد یافت تا دیگر اثری از ولایت سفیانی در ایران و جهان باقی نماند.

 

خوزستان

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- زمین زیر پای آخوندها به لرزه درآمده است / مسعود رجوی- سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

تبریز

نصب پوستر حاوی تصویر مسعود رجوی با شعار: خامنه‌ای بگیر –ببند –بکش گور خود کنی به‌دست خود

 

 

زنجان

نصب تصاویر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- زمان آزادی سراسر ایران از اشغال و اسارت آخوندها فرا رسیده است

رشت

نصب پلاکارد و تراکت حاوی عکس مسعود رجوی و با شعار: مسعود رجوی آتش آتش شعله برکش / مسعود رجوی آتش آتش شعله برکش

خرم‌آباد

نشان دادن عکس مسعود رجوی با شعار: مسعود رجوی آتش آتش شعله برکش

دزفول

نصب تراکت دست نویس با شعار: از کانون‌های شورشی به مسعود رجوی حاضر حاضر حاضر

 

 

نکا- کانون شورشی ۳۳۵

دیوارنویسی با شعار: ‌ برادر شهیدم راهت ادامه دارد

کرج

دیوارنویسی با شعار: ‌ مرگ بر خامنه‌ای

مشهد

دیوارنویسی با شعار: ‌ مرگ بر خامنه‌ای

شیراز

دیوارنویسی با شعار: ‌ مرگ بر خامنه‌ای / خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله