728 x 90

حمله به اشرف,

پروفسور تیسیر الآلوسی، بانکی‌مون را به مداخله برای ممانعت از تکرار فاجعه انسانی در اشرف فرامی‌خواند

-

تهاجم جنایتکارانه توسط ایادی آخوندها به اشرف
تهاجم جنایتکارانه توسط ایادی آخوندها به اشرف
پروفسور تیسیر الآلوسی رئیس کمیته دانشگاهیان عراقی و مشاور انجمن نویسندگان دموکرات عراق در هلند از دبیرکل ملل متحد خواست برای تضمین حفاظت بین‌المللی ساکنان اشرف و جلوگیری از تکرار یک فاجعه انسانی فوراً مداخله کند. در این نامه خطاب به بان کی‌مون آمده است: اخبار مربوط به تهاجم به اشرف حفاظت بین‌المللی از ساکنان را به‌عنوان یک مسئولیت واجب انسانی وقانونی ضروری می‌سازد. شاهدان و ناظران حقوق‌بشر گواهی داده‌اند که در اشرف فجایع زیادی رخ داده است از کشته شدگان و مجروحان گرفته تا محدودیتها و ممانعتهایی که برای ساکنان آن ایجاد کرده‌اند. این تعرضها به ساکنان اشرف بر اساس توافقات رسمی دولت عراق با دولت ایران بوده برای اینکه اپوزیسیون را سرکوب وتصفیه کنند. این عمل مغایر با قانون بین‌المللی و مغایر با ضمیر انسانی است. آنها می‌خواهند به‌رغم خواست ساکنان اشرف آنها را به ایران برگردانند که این امر باعث دستگیری و سرکوب حتمی آنها خواهد شد. این درحالی است که اپوزیسیون ایران برای احقاق حقوق مردم ایران و رهایی آنها از استبداد مذهبی و ولایت‌فقیه تلاش می‌کند. پروفسور تیسیر الآلوسی رئیس کمیته دانشگاهیان عراقی و مشاور انجمن نویسندگان دموکرات عراق در هلند خطاب به دبیرکل ملل متحد افزود: راه‌حل فوری برای مشکل ساکنان اشرف این است که حفاظت آنها به عهده نیروهای بین‌المللی قرار بگیرد به‌خصوص که ناتوانی نیروهای عراقی در حفاظت از آنها اثبات شده است. هم‌چنین حفاظت بین‌المللی امری ضروری است برای اینکه ماده 45 کنوانسیون چهارم ژنو عملی شود. تاخیر در تأمین فوری حفاظت بین‌المللی باعث رنجها و دادن قربانیان دیگر نیز خواهد بود. برای این که اخراج اجباری این پناهندگان ایرانی و تهدیدشان به مرگ و سرکوب اتفاق نیافتد سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای باید مسئولیت انسانی و قانونی خود را انجام دهندو ایالات متحده را به تضمین حفاظت ساکنان اشرف فرابخوانند. به نمایندگی از سوی فعالان حقوق‌بشر، برگزیدگان فرهنگی در پارلمان فرهنگیان عراق در تبعید و رابط نویسندگان دموکرات عراقی در هلند خواستار دخالت فوری برای متوقف کردن فاجعه انسانی در اشرف هستم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9961a896-310b-409b-a6c1-2c14a4075c9f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات