728 x 90

فرار شاه و عبرت شیخ

۲۶دی سالروز اخراج محمدرضا شاه از ایران، روزی عبرت‌انگیز برای تمامی دیکتاتورهاست.

شاه در آبان ۵۷ در یک پیام رادیو-تلویزیونی به حاکمیت ظلم و فشار و فساد و اختناق و بی‌قانونی در دیکتاتوری خودش اعتراف کرده بود.

محمدرضا شاه: ‌«من آگاهم این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود».

شاه همچنین به حاکمیت فساد مالی و فساد سیاسی که اسم رمز قدرت در تمامی ۳۷سال دیکتاتوری خودش بود نیز اذعان کرد.

محمدرضا شاه: «من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار، این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود».

فساد مالی و فساد سیاسی به‌وسیله شکنجه حاکمیت خود را اعمال می‌کرد.

شکنجه میراث شاه بود که به خمینی و پاسدارانش رسید.

محسن رضایی: «بعد از سقوط شاه ما آمدیم تجارب قبلی ساواک را به‌کار گرفتیم تا قبل از این‌که حواسش جمع شود و شکنجه را مستثنی کند بیاید».

در سالروز اخراج شاه، امروز آخوندها نیز آماده فرار از ایران هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ecbc016c-c4f6-4cd3-85ab-cde87f83cd1a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات