728 x 90

فراخوان به لیست‌گذاری تمامیت صنعت مالی رژیم آخوندی

ریچارد گلدبرگ - مارک دوبوویتز
ریچارد گلدبرگ - مارک دوبوویتز

مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی و ریچارد گلدبرگ (مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها) در واشنگتن روز ۴شهریور طی مقاله‌یی در وال استریت ژورنال با عنوان «چگونه آمریکا می‌تواند بالاخره نفس مالی تهران را قطع کند» نوشتند: «رژیم ایران برای جلوگیری از سقوط اقتصادی در تداوم کمپین فشار حداکثری آمریکا، وارد روندهای آخر نبردی شده است که روزبه‌روز با استیصال بیشتری همراه است».

وال استریت ژورنال که این خبر را منعکس کرده افزوده است: «برای ضربه نهایی اقتصادی زمان آن زمان فرا رسیده است که یک مشت دیگر وارد شود و آن لیست‌گذاری تمامیت صنعت مالی رژیم ایران است».