728 x 90

غیظ و دل خالی کردن وزارت‌خارجه رژیم علیه مجاهدین پس از درهم شکستن توطئه اطلاعات آخوندها برای مصادره جنبش دادخواهی - سخنگوی مجاهدین

موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین
موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین

غیظ و دل خالی کردن وزارت‌خارجه رژیم علیه مجاهدین

پس از درهم شکستن توطئه اطلاعات آخوندها برای مصادره جنبش دادخواهی

و به کار گرفتن آن بر ضد مجاهدین سر موضع

 

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم:

سازمان مجاهدین شاهد از گروه خودش می‌آورد دادگاه را سیاسی می‌کند

و همه را به بازی می‌گیرد!

 

سخنگوی مجاهدین:

خیلی ببخشید که بور شدید

و این‌چنین خوار و نزار به بازی گرفته شدید!

و ترفندتان به خودتان برگشت

بهتر است دهان کثیف خود و مزدوران را گل بگیرید

و دیگر از این غلط‌های «چندوجهی» نکنید!

مگر قرار بوده مجاهدین سرموضع آرام بنشینند

و بازی ننگین اطلاعات ارتجاع را بر هم نزنند؟!

فردا هم نوبت دیپلمات تروریست بمب‌گذار و سه مزدور دیگر است

منتظر باشید.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e63370f5-651c-4cc4-be9e-3ecbf97769dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات