728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان در اهواز -۳۱خرداد
تجمع اعتراضی بازنشستگان در اهواز -۳۱خرداد

بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز امروز سه‌شنبه ۳۱خرداد با شعار «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم برای آزادگی، وای از این بردگی» در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز گذشته بدلیل گرمای بالای ۵۰درجه و تعطیلی ادارات در شهرهای خوزستان بازنشستگان اهوازی تجمع اعتراضی‌ برگزار نکردند.

اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار هیهات مناالذله

 

بازنشستگان کرمانشاه امروز سه‌شنبه ۳۱خرداد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۳۱خرداد۱۴۰۱ - 0

تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۳۱خرداد۱۴۰۱ - 1

تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۳۱خرداد۱۴۰۱ - 2

تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۳۱خرداد۱۴۰۱ - 3

تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۳۱خرداد۱۴۰۱ - 4

تجمع اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه - ۳۱خرداد۱۴۰۱ - 5
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2c32d071-aa87-403e-8dc1-8a7b61cc62fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات