728 x 90

ظریف آدمخوار

روز پنجشنبه ۳۱مرداد ۹۸درست یک‌روز پس از مفتضح شدن ظریف در سوئد، مردم نروژ نیز شاهد بی‌آبرویی وزیر خارجه خامنه‌ای توسط هموطنان پناهنده ساکن خارج

کشو رشدند.

ایرانیان آزاده با تخم‌مرغ و گوجه فرنگی از ظریف استقبال کردند.

کار ظریف روز قبل در سوئد به چنان تحقیری کشید که وزیر خارجه میزبان از پذیرش مسئولیت سفر او به کشورش شانه خالی کرد و آشکارا گفت ظریف بدون دعوت رسمی و بنا‌ به خواهش و تمنای خودش به سوئد رفته است!

در نروژ وضع از سوئد هم بدتر شد. اگر ظریف در سوئد تخم‌مرغ نخورد اما در نروژ تیمش هدف تخم‌مرغ‌های گندیده ایرانیان واقع شد. امری که باعث بالا آمدن آن روی دیپلمات مکار آخوندها شد و با تهدید ایرانیان معترض به کشته شدن و حتی «زنده زنده خورده شدن!» ماهیت وحشی خود و رژیمش را به نمایش گذاشت. سخنانی که دست و بال صاحبخانه را هم در پوست گردو گذاشت و به افشای هر چه بیشتر ماهیت فاشیستی رژیم کمک کرد.