728 x 90

صد و هفتاد و هشتمین روز قیام سراسری - تهران طنین شعارهای خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

قیام ایران
قیام ایران

روز یکشنبه ۲۱اسفند ۱۴۰۱، همزمان با صدو هفتادوهشتمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

  • هلاکت ۲مأمور سرکوبگر انتظامی در شهرستان گلشن
  • تهران - طنین شعارهای خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله در شهرک باقری - ۲۰اسفند
  • تهران - طنین شعارهای شبانه در این شهر  - ۲۰اسفند
  • استان ایلام - تجمع اعتراضی کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با شعار مسئول بی کفایت استعفا استعفا - ۲۰ اسفند
  • تهران - تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان تهران کلینیک با شعار‌های:"وزیر بی کفایت استعفا استعفا" و"بیشرف بیشرف"-۲۰اسفند

 

تهران طنین شعارهای خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله در شهرک باقری ۲۰اسفند

تهران - طنین شعارهای شبانه در این شهر  - ۲۰اسفند

استان ایلام - تجمع اعتراضی کادر درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استعفا استعفا - ۲۰ اسفند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2a940f93-b0bd-41c0-b97d-c1b9728bf7fb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات