728 x 90

صدور حکم جنایتکارانه شلاق و زندان بازداشت شدگان قیام آبان در بهبهان توسط قضاییه خامنه‌ای

قیام آبان ۹۸ در بهبهان
قیام آبان ۹۸ در بهبهان

قضاییه جنایتکار خامنه‌ای؛ سه تن از بازداشت شدگان قیام آبان۹۸ در بهبهان را مجموعاً به ۱۳سال زندان و ۲۲۲ضربه شلاق محکوم کرد.
بر اساس حکم صادره توسط بیدادگاه‌های خامنه‌ای تحت ریاست دژخیم رسول اسدپور؛ ۳تن از دستگیر شدگان قیام آبان به اسامی ستار افشین‌پور، بهمن امینی و محمد طیبی به اتهام شرکت در قیام آبان و آتش زدن مراکز رژیم آخوندی مجموعاً به ۱۳ زندان و هر کدام به ۷۴ضربه شلاق محکوم گردیدند.

به گزارش هرانا ۱۱ اسفند، این افراد متهم به تخریب و آتش زدن بانک‌ها و نهادهای حکومتی شده‌اند. بیشترین میزان مجازات مربوط به ستار افشین پور می‌شود. بیدادگاه رژیم در شهرستان بهبهان ستار افشین پور را مجموعا به ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.