728 x 90

شیوع کرونا و فاجعه انسانی در زندان تهران بزرگ- فشافویه

زندان فشافویه - تهران بزرگ
زندان فشافویه - تهران بزرگ

گزارشها از زندان تهران بزرگ – فشافویه حاکیست که بحران شیوع کرونا در زندان و خودداری رژیم از آزادی زندانیان در این شرایط بحرانی، در حال تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی است.

سالنهای ورزش و کتابخانه‌ها در تیپهای این زندان مملو از بیماران مبتلا به کروناست که به‌علت نبود امکانات درمانی در این مکانها به‌حال خود رها شده‌اند. به‌گفته زندانیان یکی از عوامل شتاب گرفتن شیوع ویروس اعزام دو آخوند دژخیم به زندان به‌نامهای قهرمانی و داوودآبادی برای دجالبازیهای ضدانسانی و ضداسلامی تحت عنوان نماز جماعت در زندان است.

گفته می‌شود این دو آخوند که خود مبتلا به کرونا هستند در بندها تردد می‌کنند و تعداد زیادی از زندانیان را مبتلا کرده‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/01a8a3c0-e343-4679-8a1f-095376c27533"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات