728 x 90

شیوخ عشایر کربلا دیدار با عادل عبدالمهدی را نپذیرفتند

شیوخ عشایر کربلا دیدار با عادل عبدالمهدی را نپذیرفتند
شیوخ عشایر کربلا دیدار با عادل عبدالمهدی را نپذیرفتند

اسکای نیو روز پنجشنبه ۳۰آبان درباره استمرار اعتراضات در عراق گفت: عشایر کربلا دیدار با عادل عبدالمهدی را نپذیرفتند.

 

این تلویزیون گفت: تعدادی از شیوخ عشایر استان کربلا درخواست عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق مبنی بر دیدار با آنها را رد کردند و علت این عدم پذیرش را همبستگی با تظاهراتکنندگان اعلام نمودند.

 

شیخ باسم آل عبدون شیخ عشیره الدعوم در این باره گفت: برای ملاقات با نخست‌وزیر عراق از ما شیوخ عشایر دعوت شده است اما به‌دلیل شرایطی که کشور ما در حال حاضر در آن به‌سر می‌برد و به‌خاطر همبستگی با تظاهراتکنندگان و پاسخ به خواست مرجعیت عالیقدر ما این دعوت را نپذیرفتیم چرا که معتقدیم این حکومت قادر به تأمین خواستهای تظاهراتکنندگان نیست و از برآورده کردن تمام اموری که مردم عراق خواسته‌اند طفره می‌روند. بنابراین ما در آینده نیز هیچگونه دعوتی را از هیچیک از نیروهای سیاسی مگر پس از پاسخ مثبت در برابر خواستهای مردم عراق نخواهیم پذیرفت.