728 x 90

شیراز، چهار راه زند، بازار زند - پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره

شیراز - بازار زند
شیراز - بازار زند

شیراز - چهار راه زند، بازار زند، یکشنبه ۱۲تیر ساعت۲۱۳۰: پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره، نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم، حکومت آخوندی، سرنگون سرنگون، رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4e870ec8-9fe9-497c-8bc5-424d33c62c8f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات