728 x 90

شیراز در آتش و قیام

جوانان دلیر و شورشی شیراز با ایستادگی در سپاه وحشی پاسداران، برگ زرینی در دفتر قیام و پایداری گشودند.

پاسداران شقاوت بر مردم بی‌دفاع گلوله باریدند اما مردم ایستادند و با آتش زدن خودروهای انتظامی و بستن خیابان‌ها نشان دادند که ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.

پیام یک جوان شیرازی ۲۷آبان: «جوانان فروشگاههای رفاه متعلق به سپاه پاسداران را خالی کرده و آتش زدند».

شبکه یک تلویزیون رژیم ۲۷آبان ۹۸: «اینجا خیابان معالی‌آباد شیرازه جایی که آشوبگران به آن رحم نکردن نظیر این خیابان‌ها در شیراز کم نیستن... و اینجا قسمت نظارتی همون فروشگاهیه که اغتشاشگران که از مردم نبودن در فرصتی که داشتن حتی حافظه دوربینهای نظارتی رو هم به سرقت بردن».

پاسداران با هلیکوپتر به سمت مردم آتش گشودند اما قیام‌آفرینان زیر رگبار گلوله هم شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دادند.

شدت سرکوب و پایداری مردم دلیر شیراز به حدی بود که برخی اعضای مجلس ارتجاع در وحشت از خشم مردم گفتند: «ملت فارس اگر اشتباهی شما را ناراحت کرده من محبی‌ن،یا نماینده میاندو آبهم شرمنده‌شم...».(محبی‌نیا، نماینده مجلس ارتجاع ۲۷آبان ۹۸)