728 x 90

شورش در زندان تبریز – سخنگوی مجاهدین - فراخوان مریم رجوی به کمیسر عالی حقوق‌بشر

امروز پنجشنبه ۷فروردین ۹۹ زندانیان بجان آمده در زندان مرکزی شهر تبریز در اعتراض به‌وضعیت زندان و آزاد نکردن آنها در شرایط شیوع بیماری کرونا در زندان دست به شورش زدند.

 

زندانیان در بندهای ۹ و ۷ زندان مرکزی که حدود ۸۰۰ زندانی هستند، از روز چهارشنبه در اعتراض به‌آزاد نکردن و حتی ندادن مرخصی در مقابله با خطر ابتلا به‌ویروس کرونا در محیط زندان از تحویل گرفتن غذا خودداری و به این وسیله اعلام اعتراض و اعتصاب کردند.

ظهر پنجشنبه تعدادی از زندانیان در واکنش به بی‌توجهی آخوندها و زندانبانان با برافروختن آتش دست به شورش زدند.  

نیروهای گارد در زندان بطور وحشیانه ای به‌زندانیان بی‌دفاع حمله کردند و آنها را با شلیک مستقیم هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن حداقل ۷ نفر از زندانیان شد.

تیراندازی تا بعد از ظهر پنجشنبه در زندان مرکزی تبریز ادامه داشت و ستونهای دود به هوا برخاسته بود.  

نیروهای امنیتی رژیم تمامی اطراف زندان را با ایجاد پست ایست و بازرسی محاصره کرده اند.  

 

فراخوان مریم رجوی به کمیسر عالی حقوق‌بشر:

خانم رجوی: کمیسر عالی حقوق‌بشر باید هر چه سریع‌تر از رژیم بخواهد یک هیأت بین‌المللی برای بازدید از زندان تبریز و اطلاع از سرنوشت زندانیان را قبول کند.

 

سخنگوی مجاهدین:

 

سخنگوی مجاهدین به زندانیان شورشی درود فرستاد و بار دیگر تأکید کرد در چنین وضعیتی راه حل شورش و آزادی است تا رژیم مجبور به آزاد کردن تمام زندانیان شود.  

 

مقاومت ایران همچنین خواهان مداخله فوری سازمان ملل برای نجات جان زندانیان شد.

 

 

 

فرماندار اطلاعاتی رژیم در تبریز متعاقباً تمام تلاش خود را  برای سرپوش گذاشتن بر شورش زندانیان و کوچک کردن آن به کار بست. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم مهدوی فرماندار تبریز گفت :  

«وقوع آتش سوزی جزیی و نگرانی ناشی از آن میان زندانیان و انتظامات زندان تبریز موجب التهاب در این مکان شد. بدیهی است که وقوع آتش سوزی و دود ناشی از آن در فضای سربسته و حساسی مانند زندان تبریز موجب نگرانی زندانیان از یک سو و عوامل انتظامی از سوی دیگر شود و به همین دلیل نیز نیروهای انتطامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع به حالت آماده باش درآمدند».

خبرگزاری رسمی رژیم خاطر نشان کرده است : «ساعتی قبل خبرهایی مبنی بر تیراندازی، حضور نیروهای مسلح در زندان تبریز و مشاهده دود در این مکان در فضای مجازی منتشر شد».( خبرگزاری ایرنا ۷فروردین۹۹)

 

مطالب مرتبط: